Pismeno i usmeno prevođenje

 

Ovjereni i neovjereni prijevodi

 

EUDIALOG vrši usluge pismenog i usmenog prevođenja:

  • izvoda iz matičnih knjiga
  • uvjerenja
  • pravne dokumentacije
  • medicinske dokumentacije
  • stručnih i tehničkih tekstova
  • poslovne korespondencije
  • konsekutivno i simultano prevođenje

Točnost i kvaliteta

Naši su prijevodi kvalitetni i točni te za nas prevode isključivo stručni i profesionalni prevoditelji s bogatim iskustvom.

Poštovanje rokova

Poštujemo dogovorene rokove i svim klijentima prijevode uvijek isporučujemo na vrijeme! Odgovorni smo i savjesni u poslovanju.

BESPLATNA PROCJENA

Za besplatnu procjenu cijene prijevoda pošaljite nam svoj dokument na osijek@eudialog,com.

Cijena prijevoda i računanje kartica teksta

 

CIJENA PREVEDENE KARTICE

Kada se određuje cijena prijevoda prvo je potrebno znati treba li Vam prijevod ovjeriti ili ne. Kada se radi o prijevodu rodnog lista, diplome, potvrde o nekažnjavanju i sličnih službenih isprava najčešće je potreban ovjereni prijevod. Svakako prethodno pitajte osobu ili službu koja zahtjeva izradu prijevoda kako ne biste nepotrebno plaćali veću cijenu.

  • Cijena kartice teksta bez ovjere – 90,00 kn
  • Cijena kartice teksta s ovjerom – 120,00 kn

KARTICA TEKSTA

U prevoditeljstvu stranica teksta nije standardna veličina jer količina teksta na stranici ovisi o nazivu i veličini fonta, marginama, proredu i sličnome. Na jednoj stranici može biti jedna riječ, a može ih biti 15 000. U svrhu usklađivanja količine teksta postoji standardizirana mjera koja se naziva kartica teksta, a računa se prema broju znakova. Jedna kartica teksta sadrži 1500 znakova s prazninama i računa se strojno (tako da i sami možete izračunati koliko kartica teksta sadrži Vaš dokument; program Word to može jednostavno odraditi).

Također, u svrhu standardizacije cijena i usklađivanja ponude, svaki prijevod kraći od jedne kartice računamo kao jednu karticu, a sve više od toga zaokružujemo na pola. Dakle, bilo da imate za prijevod 0,3 ili 0,8 kartice, obračunavamo to kao jednu karticu. S druge strane, ako imate 14,3 kartice, to ćemo zaokružiti na 14,5, a ako imate 14,8 kartice, obračunavat ćemo ih kao 15 kartica. Cijena prijevoda najviše ovisi o broju kartica u tekstu.

STRUČNI TEKSTOVI

Budući da nisu svi tekstovi jednaki, a složenost teksta raste u stručnoj tematici, osnovnu cijenu prijevoda uvećavamo za 20 % kada se radi o stručnim tekstovima.

HITNI PRIJEVODI

Naša praksa s hitnim prijevodima uglavnom ovisi o dogovoru s klijentom. U većini slučajeva moguće je postići nešto što je optimalno i za Vas i za nas, a povišena tarifa ne primjenjuje se često.

CIJENA USMENOG PRIJEVODA

Usmeni se prijevodi obračunavaju po cijeni od 150,00 kn po satu, a svaki se započeti sat računa kao puni sat jer je sat najmanja obračunska jedinica. Putne troškove također snosi klijent.

 

Za sve vaše jezične potrebe javite nam se na 098 134 0882 ili na osijek@eudialog.com. Radujemo se uspješnoj suradnji!