Svima nam je opće poznato kako djeca pa tako i stariji neke predmete vole više u odnosu na druge. Potaknuti dijete na učenje zna biti izazovno. Ne ide svima jednako dobro matematika ili neki strani jezik. Naravno, za sve trebamo pronaći određenu volju i motivaciju da bismo postigli neke dobre rezultate.

Za početak, bitno je pronaći smisao onoga što učimo, jer ako ga pronađemo, učenje shvaćamo kao privilegiju, a ne kao kaznu.

Većina djece ima predmet u školi za koji ne može naći željenu volju i koncentraciju kako bi ga naučilo. U tom je slučaju važno pronaći pravi pristup. Potrebno je objasniti kako je sve bitno i kako iz svega možemo naučiti nešto korisno za daljnji život. To mogu biti primjeri iz svakodnevnog života, ali i neke motivacijske rečenice koje su vrlo bitne za našu budućnosti i budućnost naše djece. Možemo navesti upis u srednju školu koji je uvjetovan dobrim ocjenama, sudjelovanje u raznim natjecanjima i sl.

Kako bi dijete kontinuirano ostalo motivirano, važne su i motivacijske poruke. One naša razmišljanja vode u pozitivnom smjeru, a ako pozitivno mislimo i osjećamo se, hrabriji smo u ostvarivanju zadanih ciljeva.

„Najveća je moć znanje, a najoštrije je oružje um!”

Ako Vaše dijete ima najdražeg lika iz crtića ili filmova, ili čak osobu u stvarnom životu koju obožava i divi joj se, možete djetetu skrenuti pažnju na osobine i kvalitete toga lika. Pitajte za dobre osobine djetetova uzora te kako ono kod sebe može jačati iste i postati kao taj uzor.

Bitno je pokazati djetetu koliko su i radne navike jako bitna stvar. S radnim se navikama nitko nije rodio. Kao što svi bez muke ili razmišljanja ujutro operemo zube i umijemo se, tako je moguće steći i radne navike koje čine obavljanje poslova lakšim, bez muke. Najvažnije je, kako samo ime kaže, steći naviku, a to pretpostavlja ponavljanje u isto vrijeme na istom mjestu.

Djetetu treba pomoći u organizaciji. To obuhvaća ustaljivanje vremena za učenje, odabir mjesta za učenje, usvajanje ritma rada s kratkim pauzama te ostvarivanje uspjeha. Ponekad je dobro nagraditi dijete motivacijskim nagradama kao što su izlazak s prijateljima, igranje videoigara, odlazak u kino ili zabava s roditeljima.

Svako je dijete drugačije i zahtjeva drugačiji pristup; ono što će pomoći jednome, ne znači da će pomoći i drugome djetetu, ali potrebno je malo truda želimo li potaknuti dijete na učenje. Isprobajte neke od naših savjeta, probudite njegovu motivaciju i vjerujemo da rezultati neće izostati.