Savjetovanje

U centru EUDIALOG nudimo mogućnost savjetovanja i usmjeravanja prilikom potrage za zaposlenjem, kako u zemlji tako i u inozemstvu, i to:

  • pomoć pri pisanju životopisa
  • pomoć pri popunjavanju formulara i ostalih administrativnih dokumenata
  • prijevod dokumenata sa stranih jezika i na njih
  • pomoć pri pripremanju potrebne papirologije za “Rot-Weiß-Rot” kartu u Austriji